Ovlivní Brexit založení Ltd.?

Bude mít odchod Velké Británie z Evropské unie nějaký negativní dopad na podnikání našich firem na jejím území prostřednictvím Ltd.? Odradí tato komplikovaná politická situace mnoho podnikatelů od snah o založení Ltd.? Odborníci říkají jednoznačné ne. Úspěšné přeshraniční podnikání stojí na několika základních hlavních mezistátních pilířích. Mezi ty hlavní patří Smlouva o zamezení dvojího zdanění a Smlouva o ochraně investic. Tyto smlouvy s Brexitom nesouvisí. Náš stát je má po celém světě uzavřeno desítky, včetně mnoha mimoevropských zemí.

Referendum neznamená okamžitý odchod

Určitě proces vyjednávání kolem Brexitu sledujete, pokud má vaše společnost zájem o založení Ltd. a podnikat jejím prostřednictvím nejen na území Anglie. Vystoupení z EU je složitá procedura na základě článku 50 Lisabonské smlouvy a bude trvat minimálně 2 až 3 roky, je ale možné, že přechodné období může trvat i déle. V tomto období bude Velká Británie, ale i EU, vyjednávat o nových vztazích. Ekonomiky jsou vzájemně tak propojeny, že by ani nebylo moc rozumné budovat jakékoliv celní bariéry.

založení Ltd.
Jak ovlivní Brexit založení Ltd.?

Nedejte se odradit od založení Ltd.

Jako příklad si uveďme automobilový průmysl. Britské auta mají odbyt v EU. Na jejich produkci se spolupodílejí stovky drobných subdodavatelů, včetně firem charakteru Ltd. Clo by auta prodražilo a byli by pravděpodobně neprodejné. Jenže britské auta mají mnoho subdodávek z EU a odvetná britské opatření by zase zdražily dovoz komponentů do UK. EU by si tedy sama ublížila, protože by paradoxně zlikvidovala pracovní místa subdodavatelů. Založení nových společností Ltd. okolnosti kolem Brexitu přímo neohrožují.

Založení Ltd. společností má své výhody

Ať už dopadne Brexit jakkoliv, dotkne se výhradně přeshraničního přesunu zboží a pracovních sil mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Určité problémy může mít tedy jen ten, kdo vyváží zboží a pracovníků přes hranice. Pokud bylo dosud pro naše podnikatele založení Ltd. firmy v Anglii nejvýhodnějším podnikatelským instrumentem, pak za několik let po skutečném Brexite, bude možná jediný svobodněji fungující podnikatelský subjekt.

Napsat komentář