Ovlivní Brexit založení Ltd.?

Ovlivní Brexit založení Ltd.?

Bude mít odchod Velké Británie z Evropské unie nějaký negativní dopad na podnikání našich firem na jejím území prostřednictvím Ltd.? Odradí tato komplikovaná politická situace mnoho podnikatelů od snah o založení Ltd.? Odborníci říkají jednoznačné ne. Úspěšné přeshraniční podnikání stojí na několika základních hlavních mezistátních pilířích. Mezi ty hlavní patří Smlouva o zamezení dvojího zdanění a Smlouva o ochraně investic. Tyto smlouvy s Brexitom nesouvisí. Náš stát je má po celém světě uzavřeno desítky, včetně mnoha mimoevropských zemí.

Referendum neznamená okamžitý odchod

Určitě proces vyjednávání kolem Brexitu sledujete, pokud má vaše společnost zájem o založení Ltd. a podnikat jejím prostřednictvím nejen na území Anglie. Vystoupení z EU je složitá procedura na základě článku 50 Lisabonské smlouvy a bude trvat minimálně 2 až 3 roky, je ale možné, že přechodné období může trvat i déle. V tomto období bude Velká Británie, ale i EU, vyjednávat o nových vztazích. Ekonomiky jsou vzájemně tak propojeny, že by ani nebylo moc rozumné budovat jakékoliv celní bariéry.

založení Ltd.
Jak ovlivní Brexit založení Ltd.?

Nedejte se odradit od založení Ltd.

Jako příklad si uveďme automobilový průmysl. Britské auta mají odbyt v EU. Na jejich produkci se spolupodílejí stovky drobných subdodavatelů, včetně firem charakteru Ltd. Clo by auta prodražilo a byli by pravděpodobně neprodejné. Jenže britské auta mají mnoho subdodávek z EU a odvetná britské opatření by zase zdražily dovoz komponentů do UK. EU by si tedy sama ublížila, protože by paradoxně zlikvidovala pracovní místa subdodavatelů. Založení nových společností Ltd. okolnosti kolem Brexitu přímo neohrožují.

Založení Ltd. společností má své výhody

Ať už dopadne Brexit jakkoliv, dotkne se výhradně přeshraničního přesunu zboží a pracovních sil mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Určité problémy může mít tedy jen ten, kdo vyváží zboží a pracovníků přes hranice. Pokud bylo dosud pro naše podnikatele založení Ltd. firmy v Anglii nejvýhodnějším podnikatelským instrumentem, pak za několik let po skutečném Brexite, bude možná jediný svobodněji fungující podnikatelský subjekt.

Anonymní platební karta jako dárek

Anonymní platební karta jako dárek

Bezhotovostní platby můžete realizovat několika možnými způsoby. V poslední době však začaly vznikat a zavádět se do našeho každodenního života zajímavé služby poskytované hlavně nebankovními subjekty. Podobně jako i některé banky dokáží nahradit klasickou platební kartu anonymní předplacenou alternativou. Je to tzv. anonymní platební karta. Její fungování se dá srovnat s předplacenou SIM kartou kteréhokoliv mobilního operátora. Anonymní kartu si jakoby „nabijete“ na určitou výšku kreditu a dokud ho nespotřebujete, můžete s ní volně kdekoliv platit. Vlastnit takovou kartu obnáší řadu výhod, jednou z nich je i možnost kontroly vašich osobních finančních výdajů.

Karta není propojena na bankovní účet

Předplacené systémy na úhradu běžných výdajů jsou stále oblíbenější, protože nabízejí několik možností a výhod. Toto klasická běžná platební karta, ať už kreditní nebo debetní, nabídnout nemůže. Kromě již zmíněné anonymity je to zejména vyšší možnost kontroly nad výdaji. Karta je totiž nastavena tak, že nikdy neminete více, než kolik si na svou virtuální peněženku nabijete.

anonymní platební karta
Anonymní platební karta – můžete ji také darovat jako dárek

Vhodný příležitostný dárek?

Používání takové anonymní karty do značné míry prospívá pocitu finančního bezpečí. Anonymní platební kartu s předem nabitou částkou lze díky těmto vlastnostem velmi efektivně využít, například, jak jednorázové vouchery pro zaměstnance, dárek nebo kapesní pro děti.

Anonymní platební karta je nejen o anonymitě

Tento typ platebních karet se pomalu ale jistě dostává i na náš finanční trh. Anonymní platební karty vydávají některé bankovní i nebankovní společnosti, a proto nejsou až tak rozšířené jako klasické kreditky. Využívání anonymních platebních karet je zcela jednoduché a ani ze strany obchodníků není s přijímáním plateb prostřednictvím anonymních karet žádný problém. Anonymní karty nejsou na jméno a nejsou spojeny s žádným konkrétním bankovním účtem. Kartu tak můžete využít samostatně bez vedení osobního bankovního účtu. Jejich používání je bezpečné, v případě jejich odcizení je ve hře pouze částka, kterou jste si předtím nabili.